Furano, Hokkaido

Furano, Hokkaido
#japan, #asia, #nature