Winter in Jiuhua Shan, Anhui, China

Winter in Jiuhua Shan, Anhui, China
#winter, #Jiuhua Shan, #china, #anhui